Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια ειδική εξέταση υπερήχων για την απεικόνιση της καρδίας. Στηρίζεται στις αρχές λειτουργίας του «απλού» διαθωρακικού υπερηκαρδιογραφήματος (Triplex) η διοισοφάγεια οπτική του όμως , του προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα σε σχέση με αυτό.  Στο διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα ο ηχοβολέας (το εξάρτημα που παράγει υπερήχους) βρίσκεται στο άκρο ενός  λεπτού και εύκαμπτου σωλήνα. Η εξέταση διενεργείται αφού ο εύκαμπτος αυτός σωλήνας με τον ηχοβολέα περάσουν διαμέσου του στόματος στον οισοφάγο.

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα :Ενδείξεις

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα έχει ένδειξη όταν οι πληροφορίες που μας δίνει το διαθωρακικό δεν είναι επαρκείς. Η γειτνίαση του οισοφάγου με τις οπίσθιες δομές της καρδίας( αριστερός κόλπος, μιτροειδής βαλβίδα) προσδίδει στο διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα σαφή υπεροχή στην απεικόνισης αυτών των δομών. Σπανιότερα πλέον, το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να ζητηθεί όταν λόγω ανατομίας του θώρακα του ασθενούς δεν είναι δυνατή η καλή απεικόνιση της καρδιάς διαθωρακικά. Ειδικότερα το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα έχει ένδειξη στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν χρειάζεται να αποκλειστεί η παρουσία θρόμβων στο ωτίο του αριστερού κόλπου (ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη κ.α).
  • Στην διερεύνηση εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας για τον αποκλεισμό ενδοκαρδίτιδας
  • Για την εκτίμηση προσθετικών( μεταλλικών) βαλβίδων ιδίως της μιτροειδούς.
  • Στην διερεύνηση εμβολικών επεισοδίων.
  • Στην καλύτερη απεικόνιση μαζών στον αριστερό ή δεξιό κόλπο.
  • Προεγχειρητικά και διεγχειρητικά για επεμβάσεις στις βαλβίδες της καρδίας.

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα :Επιπλοκές

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι γενικά μια καλά ανεκτή εξέταση. Λόγω του ημιεπεμβατικού της χαρακτήρα ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς. Η  πιο συνηθισμένη επιπλοκή είναι ένας ήπιος ερεθισμός του φάρυγγα και του οισοφάγου που μπορεί να διαρκέσει 1-2 ημέρες. Πολύ σπάνια μπορεί να προκληθεί τραυματισμός του οισοφάγου και αιμορραγία.

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα :Προετοιμασία για την εξέταση

Δεν είναι απαραίτητη κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για το διοισοφάγειο. Ο ασθενής λαμβάνει κανονικά όλα του τα φάρμακα, πρέπει ωστόσο να παραμείνει νηστικός και να μην πιει τίποτα για τουλάχιστον 4 ώρες πριν την εξέταση.

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα :Διαδικασία εξέτασης

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα εκτελείται σε καλά οργανωμένο υπερηχογραφικό εργαστήριο που πληρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, από εξειδικευμένο καρδιολόγο με την βοήθεια εκπαιδευμένης νοσηλεύτριας. Η νοσηλεύτρια προετοιμάζει τον ασθενή βοηθώντας τον να αφαιρέσει τα ρούχα του από την μέση και πάνω. Τοποθετεί φλεβοκαθετήρα στο αριστερό άνω άκρο του ασθενούς και τον συνδέει με monitor για να παρακολουθούνται τα ζωτικά του σημεία (σφίξεις, κορεσμός οξυγόνου).  Αφαιρούνται τυχόν πρόσθετες οδοντοστοιχίες. Με ειδικό σπρέι ο καρδιολόγος ψεκάζει τον φάρυγγά του ασθενούς για να προκαλέσει τοπική αναισθησία.  Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προκαλείται  ήπια καταστολή (μέθη )του ασθενούς  με ενδοφλέβια χορήγηση ηρεμιστικού. Ακολουθεί η είσοδος του ενδοσκοπίου στον οισοφάγο για να γίνει η απεικόνιση της καρδιάς. Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα δεν έχει  συνήθως διάρκεια μεγαλύτερη από 15 λεπτά.

Μετά την εξέταση ο ασθενής παραμένει στον περιβάλλοντα χώρο του εργαστηρίου για 30-45 λεπτά για παρακολούθηση.  Αφαιρείται ο φλεβοκαθετήρας και ο εξετασθείς μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου. Καθώς ο οισοφάγος παραμένει αναισθητοποιημένος ο ασθενής δεν θα πρέπει να φάει και να πιεί τίποτα για τουλάχιστον μια ώρα.  Είναι πιθανό να παραμείνει ένας ήπιος ερεθισμός στον φάρυγγα και τον οισοφάγο γι’αυτό καλό είναι να αποφεύγεται η λήψη καυτών τροφών και ποτών μέχρι να «ηρεμίσει» η περιοχή.

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα :Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της εξέτασης ανάλογα με τον φόρτο εργασίας  παραδίδονται την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Η αξιολόγηση τους γίνεται από τον θεράποντα ιατρό.