Φύσημα

Φύσημα

Φύσημα είναι ένα ήχος , με χροιά σφυρίγματος,  που οφείλεται σε στροβιλώδη ροή αίματος  και επισημαίνεται από τον ιατρό κατά την ακρόαση της καρδίας με τα ακουστικά. To φύσημα μπορεί να είναι «αθώο» ή παθολογικό. Αθώο είναι το φύσημα όταν δεν σχετίζεται με...
Χοληστερίνη

Χοληστερίνη

Χοληστερίνη και λιποπρωτεΐνες Η χοληστερίνη είναι μια λιπαρή ουσία που από μόνη της δεν μπορεί να διαλυθεί στο αίμα για να μεταφερθεί στους ιστούς. Είναι απαραίτητη η σύνδεση της με ειδικές πρωτεΐνες  τις λεγόμενες λιποπρωτεΐνες. Οι πιο γνωστές λιποπρωτεΐνες...
Καρδιακή ανεπάρκεια

Καρδιακή ανεπάρκεια

Η καρδία είναι μια αντλία και ο ρόλος της είναι να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγονωμένο αίμα ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του για ενέργεια. Καρδιακή ανεπάρκεια υπάρχει όταν η καρδιά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Καρδιακή...
Ανεύρυσμα

Ανεύρυσμα

Ανεύρυσμα καλείται η τοπική διάταση ενός αιμοφόρου αγγείου  που υπερβαίνει το 50% σε σχέση με την φυσιολογική του διάμετρο. Ανεύρυσμα μπορεί να σχηματιστεί σε οποιοδήποτε αγγείο του σώματος συνήθως όμως μας απασχολούν τα ανευρύσματα της αορτής. Η αορτή είναι το...
Πρόπτωση μιτροειδούς

Πρόπτωση μιτροειδούς

Η πρόπτωση μιτροειδούς  ως  παθολογία έχει έρθει στο προσκήνιο την τελευταία εικοσαετία. Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά οι τακτικοί καρδιολογικοί  έλεγχοι και η διάδοση της ηχωκαρδιογραφίας.  Η  παρουσίας ενός φυσήματος κατά την ακρόαση της...