Αορτική Στένωση

Αορτική Στένωση

Τι είναι η αορτική στένωση; Η αορτική βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ της αριστερής κοιλίας της καρδιάς και της μεγαλύτερης αρτηρίας του σώματος, της αορτής. Ο ρόλος της βαλβίδας είναι να επιτρέπει την προώθηση αίματος από την καρδιά στην αορτή αλλά να αποτρέπει την...
Κολπική μαρμαρυγή

Κολπική μαρμαρυγή

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή; Ο καρδιακός ρυθμός και κατ’επέκτεση η καρδιακή συχνότητα ελέγχεται φυσιολογικά από τον βηματοδότη της καρδίας τον επονομαζόμενο φλεβόκομβο. Ο φλεβόκομβος ρυθμίζει  την καρδιακή συχνότητα ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του...
Φύσημα

Φύσημα

Φύσημα είναι ένα ήχος , με χροιά σφυρίγματος,  που οφείλεται σε στροβιλώδη ροή αίματος  και επισημαίνεται από τον ιατρό κατά την ακρόαση της καρδίας με τα ακουστικά. To φύσημα μπορεί να είναι «αθώο» ή παθολογικό. Αθώο είναι το φύσημα όταν δεν σχετίζεται με...
Χοληστερίνη

Χοληστερίνη

Χοληστερίνη και λιποπρωτεΐνες Η χοληστερίνη είναι μια λιπαρή ουσία που από μόνη της δεν μπορεί να διαλυθεί στο αίμα για να μεταφερθεί στους ιστούς. Είναι απαραίτητη η σύνδεση της με ειδικές πρωτεΐνες  τις λεγόμενες λιποπρωτεΐνες. Οι πιο γνωστές λιποπρωτεΐνες...
Καρδιακή ανεπάρκεια

Καρδιακή ανεπάρκεια

Η καρδία είναι μια αντλία και ο ρόλος της είναι να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγονωμένο αίμα ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του για ενέργεια. Καρδιακή ανεπάρκεια υπάρχει όταν η καρδιά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Καρδιακή...