Ανεύρυσμα

Ανεύρυσμα

Ανεύρυσμα καλείται η τοπική διάταση ενός αιμοφόρου αγγείου  που υπερβαίνει το 50% σε σχέση με την φυσιολογική του διάμετρο. Ανεύρυσμα μπορεί να σχηματιστεί σε οποιοδήποτε αγγείο του σώματος συνήθως όμως μας απασχολούν τα ανευρύσματα της αορτής. Η αορτή είναι το...