Αορτική Στένωση

Αορτική Στένωση

Τι είναι η αορτική στένωση; Η αορτική βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ της αριστερής κοιλίας της καρδιάς και της μεγαλύτερης αρτηρίας του σώματος, της αορτής. Ο ρόλος της βαλβίδας είναι να επιτρέπει την προώθηση αίματος από την καρδιά στην αορτή αλλά να αποτρέπει την...