Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια ειδική εξέταση υπερήχων για την απεικόνιση της καρδίας. Στηρίζεται στις αρχές λειτουργίας του «απλού» διαθωρακικού υπερηκαρδιογραφήματος (Triplex) η διοισοφάγεια οπτική του όμως , του προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα...