Κολπική μαρμαρυγή

Κολπική μαρμαρυγή

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή; Ο καρδιακός ρυθμός και κατ’επέκτεση η καρδιακή συχνότητα ελέγχεται φυσιολογικά από τον βηματοδότη της καρδίας τον επονομαζόμενο φλεβόκομβο. Ο φλεβόκομβος ρυθμίζει  την καρδιακή συχνότητα ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του...