Πρόπτωση μιτροειδούς

Πρόπτωση μιτροειδούς

Η πρόπτωση μιτροειδούς  ως  παθολογία έχει έρθει στο προσκήνιο την τελευταία εικοσαετία. Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά οι τακτικοί καρδιολογικοί  έλεγχοι και η διάδοση της ηχωκαρδιογραφίας.  Η  παρουσίας ενός φυσήματος κατά την ακρόαση της...