Φύσημα

Φύσημα

Φύσημα είναι ένα ήχος , με χροιά σφυρίγματος,  που οφείλεται σε στροβιλώδη ροή αίματος  και επισημαίνεται από τον ιατρό κατά την ακρόαση της καρδίας με τα ακουστικά. To φύσημα μπορεί να είναι «αθώο» ή παθολογικό. Αθώο είναι το φύσημα όταν δεν σχετίζεται με...