Stress echo

Stress echo

Stress echo (Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία) Το Stress Echo είναι μια απεικονιστική εξέταση που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι υπέρηχοι για παρακολούθηση της λειτουργικότητας της καρδιάς ζωντανά, σε ηρεμία και υπό φορτίο(Stress).  Συγκρίνοντας την...