Αορτική Στένωση

Αορτική Στένωση

Τι είναι η αορτική στένωση; Η αορτική βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ της αριστερής κοιλίας της καρδιάς και της μεγαλύτερης αρτηρίας του σώματος, της αορτής. Ο ρόλος της βαλβίδας είναι να επιτρέπει την προώθηση αίματος από την καρδιά στην αορτή αλλά να αποτρέπει την...
Κολπική μαρμαρυγή

Κολπική μαρμαρυγή

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή; Ο καρδιακός ρυθμός και κατ’επέκτεση η καρδιακή συχνότητα ελέγχεται φυσιολογικά από τον βηματοδότη της καρδίας τον επονομαζόμενο φλεβόκομβο. Ο φλεβόκομβος ρυθμίζει  την καρδιακή συχνότητα ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του...
Υπέρταση

Υπέρταση

Η υπέρταση θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας στις ημέρες μας, καθώς πλήττει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και  αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για αγγειακά  εγκεφαλικά  επεισόδια, καρδιακή – νεφρική...
Stress echo

Stress echo

Stress echo (Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία) Το Stress Echo είναι μια απεικονιστική εξέταση που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι υπέρηχοι για παρακολούθηση της λειτουργικότητας της καρδιάς ζωντανά, σε ηρεμία και υπό φορτίο(Stress).  Συγκρίνοντας την...
Holter

Holter

Το Holter ρυθμού είναι ένα φορητό καταγραφικό της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς. Είναι δηλαδή μια συσκευή που συλλέγει και αποθηκεύει  ένα συνεχές ηλεκτροκαρδιογράφημα διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών. Το όνομα του  το οφείλει  στον...
Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια ειδική εξέταση υπερήχων για την απεικόνιση της καρδίας. Στηρίζεται στις αρχές λειτουργίας του «απλού» διαθωρακικού υπερηκαρδιογραφήματος (Triplex) η διοισοφάγεια οπτική του όμως , του προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα...