Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια ειδική εξέταση υπερήχων για την απεικόνιση της καρδίας. Στηρίζεται στις αρχές λειτουργίας του «απλού» διαθωρακικού υπερηκαρδιογραφήματος (Triplex) η διοισοφάγεια οπτική του όμως , του προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα...
Έμφραγμα

Έμφραγμα

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εξακολουθεί να αποτελεί κύρια  αιτία θανάτου παγκοσμίως και την πρώτη σε αναπτυγμένες χώρες.  Έμφραγμα μυοκαρδίου  προκαλείται όταν η ισχαιμία (μειωμένη αιμάτωση της καρδιάς) ξεπεράσει ένα κριτικό όριο που υπερβαίνει την ικανότητα των...
Αρρυθμίες

Αρρυθμίες

Αρρυθμίες είναι οι διαταραχές  του ομαλού καρδιακού ρυθμού.  Ρυθμιστής  του καρδιακού ρυθμού, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες  του οργανισμού,  είναι  ο φλεβόκομβος, ο φυσιολογικός βηματοδότης της καρδιάς. Η καρδιά είναι ένας μυς που προσομοιάζει τη λειτουργία μιας...